Algemeen

Woldzoom

In onze praktijk komen mensen met zeer uiteenlopende klachten. Deze variëren van rugklachten tot enkelletsel en van COPD (chronisch obstructieve longziekten) tot neurologische aandoeningen. Voor al deze mensen nemen we de tijd om bij de eerste afspraak een duidelijk beeld te krijgen van hun klachten. Dit gebeurt aan de hand van een uitgebreide anamnese (intake gesprek) en een gedegen onderzoek. Op basis van de uitkomsten van dit eerste onderzoek legt de therapeut uit wat de klachten zijn, hoe deze ontstaan en hoe we die kunnen behandelen. Samen met de patiënt wordt gekeken wat de beste manier van behandelen is en wat hij of zij hiervan kan verwachten. Als het kan vindt de behandeling plaats in onze eigen praktijk. Hierbij maken we gebruik van diverse technieken, waaronder ultrageluid, laser en interferentiestroom. Ook passen we diverse massage-, oefentherapieën en mobilisatietechnieken toe. Indien nodig geven we de patiënt een oefenschema mee naar huis.

Werkwijze

wachtkamer

Een afspraak voor een eerste behandeling c.q. intake vindt binnen 3 dagen na aanmelding plaats. Wanneer er sprake is van een urgente situatie, bijvoorbeeld veel pijn, kunt u vaak nog dezelfde dag terecht.
Tijdens de intake wordt bekeken of en door welke therapeut uw klachten behandeld kunnen worden.
De therapeuten hebben wekelijks onderling overleg over het verloop van de behandeling van patiënten. Op die manier wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van elkaars kennis en kunde. We hebben regelmatig overleg met artsen en andere verwijzers en met diverse paramedici. Dit alles om een zo breed mogelijke zorg te bieden. Wanneer nodig kunnen patiënten worden doorverwezen naar een collega voor advies of verdere behandeling. Met uw toestemming wordt uw huisarts op de hoogte gehouden.
Na de laatste behandeling stuurt de therapeut een behandelingsverslag naar de huisarts of specialist.

Klachtenregeling

Patient

U mag ervan uitgaan dat wij als fysiotherapeuten ons vak zo goed mogelijk uitoefenen. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

DTF

oefenruimte

Sinds 1 januari 2006 is het mogelijk om zonder verwijzing van de arts of specialist naar de fysiotherapeut te gaan.

De fysiotherapeut stelt tijdens het eerste bezoek (de screening) vast wat de aard van de klachten is en of fysiotherapie geïndiceerd is. Van dit eerste bezoek wordt een verslag gemaakt dat indien de klant daar mee instemt naar de huisarts wordt gestuurd. Op deze manier wordt de huisarts op de hoogte gehouden van de klachten van zijn klanten.

Indien bij de screening een vermoeden bestaat dat de klachten buiten het aandachtsgebied van de fysiotherapeut valt, wordt de klant alsnog doorverwezen naar de huisarts.