Kinderfysiotherapie

Een steuntje in de rug

Kinderen ontwikkelen hun zintuigen en motorische vaardigheden spelenderwijs. Dat gaat meestal probleemloos en daardoor ongemerkt, maar soms blijven ontwikkelingen langer uit dan gebruikelijk. Soms wijkt de ontwikkeling af van wat je zou willen. In deze gevallen kan een kind baat hebben bij een steuntje in de rug en komt de kinderfysiotherapeut in beeld. Dat kan zijn via de arts van het consultatiebureau, de huisarts maar ook via ouders/verzorgers of leerkracht.

De behandeling

Op grond van de intake, aanvullende informatie, observatie en testjes, wordt een behandelplan opgesteld. Dit is er in alle gevallen op gericht dat het kind of de jongere lichamelijk en daardoor ook vaak sociaal beter gaat functioneren. De oefeningen zijn speciaal voor hun leeftijdscategorieën ontwikkeld. Dat is belangrijk om aan te kunnen sluiten bij hun ontwikkelingsfase waardoor ze ook plezier hebben en houden in de gang naar de kinderfysiotherapeut. Want plezier staat in alle gevallen voorop om de motivatie optimaal te houden.

Zuigelingen en peuters worden veelal behandeld in de voor hen vertrouwde thuissituatie. Bij zuigelingen bestaat de behandeling vooral uit adviezen hoe ouders of verzorgers hun steentje kunnen bijdragen aan de motorische ontwikkeling van het kind. Het gaat dan met name om aanwijzingen over de manier van hanteren en om speladviezen. Op die manier wordt de behandeling onderdeel van de gang van zaken van alledag.

Peuters in de leeftijd van 0 tot 2 jaar worden vrijwel altijd thuis behandeld, evenals kinderen met een ernstige handicap.

De lengte van de behandeling wordt vooral bepaald door aard en omvang van de klacht(en). Soms kan worden volstaan met een advies, soms is een reeks van behandelingen nodig.

Lees meer...

ToP-programma
ToP staat voor Transmurale ontwikkelingsondersteuning voor prematuur geboren kinderen en hun ouders. Het ToP-programma ondersteunt u en uw vroeggeboren kindje in het eerste jaar na ontslag uit het ziekenhuis. Gedurende dit jaar komt een gespecialiseerde kinderfysiotherapeut twaalf keer bij u op huisbezoek om u te helpen met plezier en zelfvertrouwen de vroege ontwikkeling van uw baby te begeleiden.

Lees meer...

SNN (Schouder Netwerken Nederland)

De fysiotherapeuten binnen de praktijk De Boer & Maschewski zijn gespecialiseerd op het gebied van diagnostiek en revalidatie van schouderaandoeningen. Binnen de stichting SNN zijn ook orthopeden betrokken. Er is dan ook sprake van een intensief samenwerkingsverband tussen de aangesloten therapeuten en de orthopeden van het Martiniziekenhuis Groningen. Dit zorgt voor korte lijnen tussen orthopeed en therapeut bij post-operatieve schouderrevalidatie.

Het doel van de stichting is het optimaliseren van de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen van de deelnemende therapeuten bij schouderaandoeningen.

De stichting Schoudernet Noord (SNN) is een werkgroep van manueel therapeuten en/of sportfysiotherapeuten en/of algemeen fysiotherapeuten.

Middels jaarlijkse deelnemersbijeenkomsten, opdrachten en scholing word getracht schouderaandoeningen op een hoog niveau te diagnosticeren en te behandelen. Daarnaast wordt actieve participatie van de deelnemende therapeuten binnen de stichting, het volgen van symposia en het bezoeken van congressen gestimuleerd.

Per 01-01-2015 is Schoudernet Noord aangesloten bij SchouderNetwerken Nederland en voldoet daarmee aan de kwaliteitscriteria gesteld door SchouderNetwerken Nederland.

Van de patiënten met schouderaandoeningen die bij de schouderorthopeed komen wordt ongeveer 70% conservatief (vaak fysiotherapeutisch) behandeld. De behandeling kan bestaan uit herwinnen van de beweeglijkheid van de schoudergordel, het op lengte brengen van verkorte structuren, het aanleren van de juiste stand van de schouder(gordel) en het aanleren hoe de schouder op de juiste manier te gebruiken en te trainen door middel van actieve oefentherapie.

Vervolgens wordt functioneel (bijvoorbeeld t.a.v. werkgerelateerde taken) en/of sport-specifiek getraind. Dit is afhankelijk van het doel van de behandeling.

De basis van de SNN behandelmethodiek ligt in het herstellen van de normale beweeglijkheid van met name de schouder, schouderblad en nek. Vaak is een disfunctioneren of een slecht houdings- en/of bewegingspatroon de basis van allerlei gewrichts- of spierklachten in dit gebied.

Wanneer? In het algemeen geldt dat veel klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat (spieren en gewrichten) in het nek -schouder en armgebied behandeld kunnen worden. De meest voorkomende klachten die op deze manier behandeld kunnen worden zijn:

  • Impingement
  • (In-)stabiliteit
  • Frozen shoulder
  • Peesaandoeningen
  • Slijmbeursontsteking (Bursitis)
  • Fracturen
  • Aandoeningensleutelbeen (fractuur/luxatie)
  • Regionale schouderproblematiek
  • Thoracic Outlet Syndroom (TOS)
  • Bijzondere aandoeningen
Lees meer...

Medical Taping

De basis van het Medical Taping Concept werd in de jaren zeventig gelegd in Japan en Korea. Hier werden destijds tapemethodes ontwikkeld vanuit de gedachte dat beweging en spieractiviteit essentieel zijn om gezondheid te behouden of te herstellen.
De achtergrondgedachte is, dat spieren niet alleen nodig zijn voor beweging maar daarnaast ook bepalend zijn voor bijvoorbeeld de bloed- en lymfecirculatie en de lichaamstemperatuur. Als spieren niet goed functioneren, kan dat dus een scala van klachten en aandoeningen geven.

Lees meer...

Pilates

De Pilates filosofie is ook vaak aangepast en verwerkt in de therapeutische behandelingen in de praktijk.
Pilates is geschikt voor houdings- en rugklachten. Het kan helpen met corrigeren van aangeleerde bewegingspatronen (i.v.m. blessures, dagelijks activiteit en dergelijke) en het herstellen van de balans van spiergroepen. Pilates is een erkende vorm van oefentherapie die ook door fysiotherapeuten wordt gebruikt.

Lees meer...

COVID-revalidatie

Een Chronisch ZorgNet fysiotherapeut met de specialisatie Corona geeft voorlichting en advies aan de patiënt rondom Post-COVID en heeft een coachende rol. Zo begeleidt de therapeut de patiënt naar meer bewegen en zelfmanagement, waarbij de therapeut de behandeling afstemt op het dagelijks leven en de doelen van de patiënt. Het verschilt per patiënt welke en hoeveel zorg nodig is. De nadruk in de behandeling ligt doorgaans op de opbouw van kracht, balans en conditie om naar een betere gezondheid toe te werken.

Lees meer...

Dry Needling

Dry needling is een behandelmethode waarbij de fysiotherapeut door middel van een speciale techniek je spieren triggert, zodat spierverhardingen en verkrampingen snel en langdurig ontspannen raken.

Lees meer...